'Klub'-oversigten

Hvem er med i hvilke 'klubber' og på hvilke distancer?

Her finder du DistanceRunning.dk's løbere og deres bedste præstationer

5 km - herrer

Klub 16

 • Bjarke Rasmussen - 15:40
 • Guillermo Salinas - 15:52 (*)
 • Rasmus Vidø - 15:54
 • Michael Boye - 15:56Klub 17

 • Thomas Vidø - 16:38
 • Michael Faarborg - 16:40
 • Renaldas Bugys - 16:45


Klub 18

 • Kim Karved - 17:20 
 • Mads Leth - 17:22
 • Ditlev Tarras Madsen - 17:35
 • Nick BC - 17:41
 • Kasper Brandt Slettebakken - 17:43


Klub 19

 • Rasmus Jørgensen - 18:00
 • Peter Hoe - 18:01
 • Sune Fladbjerg - 18:01
 • Lars Dybdal Hansen - 18:13
 • Michael Carlsen - 18:25
 • Henrik Thomsen - 18:33 (*)
 • Søren Bertelsen - 18:34
 • Kim Carlson - 18:35
 • Morten Klingenberg - 18.41
 • Niels Sørensen - 18:44
 • Christian Fangholm Bak - 18:48
 • Christian Albert Sohl - 18:17
 • Jesper Kjær Ries - 18:52
 • Rasmus Kofoed - 18:55 (*)
 • Thomas Lindhøj - 18:57
 • Michael Blaabjerg Madsen - 18:57 (*)


Klub 20

 • Richard van der Velde - 19:22 
 • Henrik Beck - 19:25
 • Henrik Jakobsen - 19:29 (*)
 • Flemming Kirkegaard -19:31
 • Morten Schultz - 19:32
 • IImantas Klibavicius - 19:32
 • Henrik Bo Pedersen - 19:35 (*)
 • Jørgen Pedersen - 19:42
 • Poul William Kærup Rasmussen - 19:43
 • Morten Munch-Jacobsen - 19:47
 • Timm Juul - 19:48
 • Brian Nielsen - 19:49 (*)
 • Thomas Teglgård Andersen -19:50
 • Morten Dohn Ricksen - 19:54
 • Bo Vangsø Iversen - 19:57
 • Allan Kragh Thaysen - 19:59


Klub 22

 • Peter Nørskov Christensen - 20:09
 • Jesper Holm-Nielsen - 20:14
 • Daniel Nolan - 20:22 (*)
 • Morten Erik Ljungbjerg - 20:24
 • Tobias Echberg Nielsen - 20:34 (*)
 • Marcelo Zagal - 20:37
 • Eik Petersen - 20:53 (*)
 • Martin Dahl Carstensen – 20:57 
 • Christen Sloth - 21:13
 • Sten Vium - 21:20
 • Johnny Sparvath -21:24
 • Peter Sparwath - 21:28
 • Lars Dyhring Kristensen - 21:36
 • Bjørn Kjerulf - 21:50 (*)
 • Nicolai Olesen - 21:53
 • Allan Brønnum - 21:53 (*)


Klub 24

 • Claus Suhr Kjærsgaard - 22:08
 • Matthew Coyle - 22:18
 • Tom Wittus Hansen - 22:30
 • Poul Erik Skov - 22:33 
 • Steen Madsen - 22:45
 • Alex Raeder - 22:56 (*)
 • Christian Ellekrog - 23:10
 • Martin Kjær - 24:00

Klub 25

 • (-)

10 km - herrer


Klub 34

 • Rasmus Vidø - 33:03
 • Bjarke Rasmussen - 33:08 (*)
 • Guillermo Salinas - 33:24 (*)
 • Renaldas Bugys - 33:45


Klub 35

 • Michael Boye - 34:07
 • Michael Faaborg - 34:15
 • Thomas Vidø - 34:29


Klub 36

 • Kasper Brandt Slettebakken - 35:23

Klub 38

 • Kim Karved - 36:03
 • Nick BC - 36:47
 • Rasmus Jørgensen - 37:01
 • Mads Leth - 37:22
 • Ditlev Tarras Madsen - 37:30
 • Henrik Thomsen - 37:36 (*)

Klub 40

 • Peter Hoe - 38:01
 • Lars Dybdal Hansen - 38:11
 • Søren Bertelsen - 38:19
 • Thomas Lindhøj - 38:19
 • Michael Carlsen - 38:34
 • Christian Fangholm Bak - 38:46
 • Sune Fladbjerg - 38:57
 • Christian Albert Sloth - 39:12
 • Richard van der Velde - 39:41
 • Bo Vangsø Iversen - 39:48
 • Rasmus Kofoed - 39:53

Klub 45

 • IImantas Klibavicius - 40:10
 • Niels Sørensen - 40:19
 • Fleming Kirkegaard - 40:26
 • Jesper Kjær Ries - 40:32
 • Poul William Kærup Rasmussen - 41:00
 • Morten Dohn Ricksen - 41:12
 • Jesper Holm-Nielsen - 41:15 (*)
 • Morten Munch-Jacobsen - 41:23
 • Morten Erik Ljungbjerg - 41:43
 • Henrik Beck - 41:54
 • Daniel Nolan - 41:55
 • Christen Sloth 41:59
 • Henrik Jakobsen - 42:14 (*)
 • Kim Carlson - 42:20 (*)
 • Marcelo Zagal - 42:29
 • Henrik Bo Pedersen - 42:37 (*)
 • Sten Vium - 42:40
 • Tobias Echberg Nielsen -42:47 (*)
 • Allan Kragh Thaysen - 42:51
 • Peter Sparwath - 43:10
 • Lars Dyhring Kristensen - 43:24
 • Eik Petersen - 43:37 (*)
 • Brian Nielsen - 43:48 (*)
 • Peter Nørskov Christensen - 43:53
 • Michael Blaabjerg Madsen – 44:11
 • Johnny Sparvath - 44:11
 • Christian Ellekrog - 44:25
 • Søren Esben Hansen - 44:44 (*)

Klub 50

 • Johnny Sparvath - 45:05
 • Matthew Coyle - 45:25
 • Steen Madsen - 45:28
 • Tom Wittus Hansen - 45:51
 • Kenneth Damtoft - 45:58
 • Bjørn Kjerulf -46:04 (*)
 • Tobias Echberg Nielsen - 46:06 (*)
 • Alex Raeder - 46:26 (*)
 • Allan Brønnum - 47:00 (*)
 • Nicolai Olesen - 48:02
 • Poul Erik Skov - 48:10
 • Andrew Dempsey (Ireland) - 48:40
 • Martin Kjær - 49:03

 

Halvmaraton - herrer

Klub 1:12:30

 • Renaldas Bugys - 1:11:46
 • Guillermo Salinas - 1:12:01

Klub 1:15

 • Rasmus Vidø - 1:12:45
 • Thomas Vidø - 1:14:16

Klub 1:20

 • Kasper Brandt Slettebakken - 1:19:06

Klub 1:25

 • Kim Karved - 1:20:29
 • Peter Hoe - 1:21:47
 • Nick BC - 1:23:18
 • Michael Carlsen - 1:23:27
 • Rasmus Jørgensen - 1:23:31
 • Morten Klingenberg - 1:24:04
 • Mads Leth - 1:24:38
 • Thomas Lindhøj - 1:24:48

Klub 1:30

 • Lars Dybdal Hansen - 1:26:54
 • Christian Sohl - 1:27:08
 • Sune Fladbjerg - 1:27:11
 • Kim Carlson - 1:28:32 (*)
 • Bo Vangsø Iversen - 1:28:38
 • Christian Fangholm Bak - 1:28:39
 • Søren Bertelsen - 1:29:10
 • Richard van der Velde - 1:29:35
 • Flemming Kirkegaard - 1:29:50
 • Jesper Kjær Ries - 1:29:52

Klub 1:40

 • IImantas Klibavicius - 1:30:23
 • Poul William Kærup Hansen - 1:30:57
 • Tobias Echberg Nielsen - 1:31:05
 • Sten Vium - 1:31:51
 • Rasmus Kofoed - 1:32:50
 • Morten Dohn Ricksen - 1:33:02
 • Henrik Thomsen - 1:33:05 (*)
 • Marcelo Zagal - 1:33:41
 • Henrik Beck - 1:34:10
 • Daniel Nolan - 1:34:54
 • Henrik Jakobsen - 1:34:57
 • Morten Munch-Jacobsen - 1:34:58
 • Jesper Holm-Nielsen - 1:35:24 (*)
 • Christian Ellekrog - 1:36:05
 • Henrik Bo Pedersen - 1:36:47 (*)
 • Allan Kragh Thaysen - 1:37:32
 • Søren Esben Hansen - 1:38:15
 • Poul Erik Skov - 1:38:17
 • Lars Dyhring Kristensen - 1:38:24
 • Christen Sloth - 1:38:38
 • Morten Erik Ljungbjerg - 1:39:03
 • Peter Goudes (Greece) - 1:39:28
 • Peter Nørskov Christensen - 1:39:55

Klub 2:00

 • Brian Nielsen - 1:40:34
 • Johnny Sparvath - 1:40:58
 • Alex Raeder - 1:42:11 (*)
 • Allan Brønnum - 1:42:26 (*)
 • Dennis Fynsk - 1:42:46
 • Tom Wittus Hansen - 1:43:08
 • Steen Madsen - 1:43:20
 • Christian Albert Sloth - 1:43:32
 • Matthew Coyle - 1:43:48
 • Johnny Sparvath - 1:44:05
 • Eik Petersen - 1:44:38
 • Andrew Dempsey (Ireland) - 1:45:27
 • Bjørn Kjerulf - 1:46:53 (*)
 • Nicolai Olesen - 1:50:14
 • Martin Kjær - 1:56:55
 • Peter Sparwath - 1:59:43

 

Marathon - herrer


Klub 2:35

 • Rasmus Vidø - 2:34:36
 • Guillermo Salinas - 2:34:52

Klub 2:40

 • Renaldas Bugys - 2:35:32

Klub 2:45

 • (-)

Klub 2:50 

 • Thomas Vidø - 2:45:14
 • Kasper Brandt Slettebakken - 2:48:59

Klub 2:55

 • (-)

Klub 3:00

 • Troels Therkildsen - 2:58:25
 • Morten Klingenberg - 2:58:24
 • Michael Carlsen - 2:59:17
 • Thomas Lindhøj - 2:59:40

Klub 3:10

 • Mads Leth - 3:07:06

Klub 3:20

 • Lars Dybdal Hansen - 3:11:17
 • Søren Bertelsen - 3:11:20
 • Sten Vium - 3:12:13
 • Sune Fladbjerg - 3:14:08
 • Christian Fangholm Bak - 3:15:25
 • Daniel Nolan - 3:15:58
 • Henrik Thomsen - 3:16:54
 • Flemming Kirkegaard - 3:18:58

Klub 3:30

 • Peter Hoe - 3:22:17
 • Peter Goudes (Greece) - 3:26:13
 • Marcelo Zagal - 3:26:45
 • Jesper Holm-Nielsen - 3:29:28

Klub 4:00

 • Allan Kragh Thaysen - 3:31:43
 • Jesper Kjær Ries - 3:31:56
 • Lars Dyhring Kristensen - 3:32:33 (*)
 • Christen Sloth - 3:33:14
 • Morten Munch-Jacobsen -3:41:32
 • Peter Nørskov Christensen - 3:43:09
 • Andrew Dempsey (Ireland) - 3:43:33
 • Morten Erik Ljungbjerg - 3:45:34
 • IImantas Klibavicius - 3:47:12
 • Kim Carlson - 3:47:37
 • Allan Brønnum - 3:48:02
 • Christian Ellekrog - 3:53:41
 • Henrik Beck - 3:56:15
 • Christian Albert Sloth - 3:57:39
 • Henrik Bo Pedersen - 3:57:39 (*)
 • Henrik Jakobsen - 3:59:22

*gps-tider / solorace

5 km - damer 

Klub 18

 • Ulrikke Evensen - 17:30
 • Katja Gunnertoft Bojsen - 17:59


Klub 19

 • (-)


Klub 20

 • (-)


Klub 22

 • Luisa Bech Lund - 20:15
 • Sanja Markovic - 21:14
 • Tina Leth Rasmussen - 21:15
 • Gemma Henderson - 21:48 (*)


Klub 24

 • Lillian Rasch Madsen - 22:26
 • Pia Frahm - 22:06
 • Charlotte Basiliadis - 22:30
 • Marie M. P. Vedel - 23:10

Klub 25

 • Gitte Wolff Sørensen - 24:30
10 km - damer

Klub 38

 • Ulrikke Evensen - 37:18

Klub 40

 • (-)

Klub 45

 • Katja Gunnertoft Bojsen - 40:50
 • Luisa Bech Lund - 42:10
 • Tina Leth Rasmussen - 43:04
 • Sanja Markovic - 44:33

Klub 50

 • Pia Frahm - 45:17
 • Lillian Rasch Madsen - 46:07
 • Marie M. P. Vedel - 48:15
 • Gemma Henderson - 49:15 (*)
 • Camilla Hogrefe Heideby - 50:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Halvmaraton - damer


Klub 1:20

 • (-)

Klub 1:25

 • (-)

Klub 1:30

 • Katja Gunnertoft Bojsen - 1:25:59

Klub 1:40

 • Tina Leth Rasmussen - 1:33:36
 • Luisa Bech Lund - 1:34:26
 • Pia Frahm - 1:39:00
 • Sanja Markovic - 1:40:00

Klub 2:00

 • Lillian Rasch Madsen - 1:43
 • Camilla Hogrefe Heideby - 1:47:00
 • Marie M. P. Vedel - 1:53:14
 • Maria Suhr - 1.53:47
 • Pia Kirkegaard Nielsen - 1:56:00 (*)
 • Gemma Henderson - 1:56:31
 • Gitte Wolff Sørensen - 1:57:43
 • Anne Seirup Nicolaisen - 1:59:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marathon - damer


Klub 3:30

 • Tina Leth Rasmussen - 3:25:24

Klub 4:00

 • Luisa Bech Lund - 3:31:58
 • Pia Frahm - 3:35:35
 • Sanja Markovic - 3:48:37
 • Maria Suhr - 3:59:57